«ظریف» وارد چین شد

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با هدف انجام گفت وگوهای دوجانبه و بین‌المللی با عالی ترین مقامات دولت جمهوری خلق چین، در صدر یک هیات عالیرتبه سیاسی – اقتصادی بامداد … Read More