گزارش عزاداری دهه آخر ماه صفر در هامبورگ

مراسم دهه پایانی ماه صفر به مدت ۱۱ شببا حضور عدّه کثیری از مسلمانان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) از ملّیت های مختلف در مرکز اسلامی هامبورگ برگزار شد.