مجری فن ” لنگ” بر روی قهرمان جهان و المپیک درگذشت+عکس

قربان محمد بهادری از نامداران و پیشکسوتان عرصه کشتی ایران که تبحرش در اجرای فن ” لنگ” زبانزد بود در سن ۹۱ سالگی درگذشت.