به مستاجرین مناطق زلزله‎زده “مسکن مهر” داده می‌شود

استاندار کرمانشاه گفت: به مستاجرین مناطق زلزله زده درصورت تمایل، از واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی اختصاص داده می‌شود.