“فعالیتی در معدن ساغند تعطیل نشده است”

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: در معدن اورانیوم ساغند هیچ مشکلی وجود ندارد و فعالیتی در این معدن تعطیل نشده است.

بک لینک رنک ۸