آغاز آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۹۸

در ۱۶۳ شهرستان؛

آغاز آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای ۹۸

آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی سال ۱۳۹۸ آغاز شد

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی سال ۱۳۹۸ در ۱۶۳ شهرستان و ۲۷۱ حوزه امتحانی درحال برگزاری است.

۱۱۲ هزار و ۱۹۴ داوطلب برای پذیرش در دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی نام نویسی کرده اند.

پذیرش در ۳۰ کدرشته امتحانی این دوره‌ها بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) و پذیرش در ۹ کدرشته امتحانی با آزمون است.

۸۵ هزار و ۴۷۳ داوطلب برای پذیرش در دوره‌های با آزمون نام نویسی کرده اند که ۳۶ هزار و ۲۸۲ نفر زن و ۴۹ هزار و ۱۹۱ نفر مرد هستند.

ظرفیت پذیرش در دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی ۲۵۵ هزار و ۶۰۸ نفر است.