"نظربایف" 74 ساله در راه تهران

تهران امروز میزبان رئیس جمهور قزاقستان است، این سفر در رأس هیأتی از نمایندگان شرکت‌های بزرگ اقتصادی این کشور انجام می‌شود. فروش بک لینک