“مديران آويزان بايد بروند”

جهانگیری به نکته مهمی اشاره کرد که همان وضعیت مدیریت در کشور است و می‌داند بقای مدیران بی‌انگیزه در مناصب مختلف چه ضررهایی به برنامه‌های از پیش تعیین شده برای کشور دارد و برای همین بود که دیروز با بیان اینکه به جهت مدیریتی در برخی از مسائل مشکل داریم، گفت: «مدیریت‌های کشور باید مدیریت‌هایی خلاق و توانمند باشند و مدیران باید مدیرانی شجاع، باانگیزه و پای کار باشند و از توان و جسم خود مایه بگذارند تا کشور به خوبی اداره شود.»