بازدید استاندار مرکزی از مجموعه گردشگری گل ریحان خمین

بازدید استاندار مرکزی از مجموعه گردشگری گل ریحان خمین

استاندار مرکزی از مجموعه گردشگری گل ریحان خمین بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات این مجتمع قرار گرفت .

استاندار مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ سید علی آقا زاده در این بازدید با اشاره به وجود برخی مشکلات حقوقی وقانونی این طرح گفت: در بازدید میدانی که با حضور کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط داشتیم مقرر شد ۳۰۰۰ هکتار زمینی که توسط منابع طبیعی و براساس قانون به مجتمع گل ریحان واگذار شده،مشکلات حقوقی و قانونی آن هرچه سریعتر مرتفع  و این پروژه توسعه آمیز با سرعت بیشتری تکمیل و آماده بهره برداری شود.
وی افزود: گذر پارک جنگلی بوجه هم با اجرای این طرح به ۱۷ متر می رسد که کمک شایانی در بحث گردشگری برای مردم شهرستان خمین و سایر گردشگران می کند